Ti pogoji uporabe (ta »sporazum«) so pravno zavezujoči sporazum, sklenjen med in med Karman Healthcare, Inc.. in njegove podružnice, Coi Rubber Products, Inc.. in Karma (skupaj "Karman") in vi osebno in po potrebi v imenu subjekta, za katerega ste uporabo katero koli spletno mesto ali storitev (skupaj "vi" ali "vaše") za naše invalidski vozički. Ta pogodba ureja vaš dostop do in uporabo spletne strani Karman www.KarmanHealthcare.com in katero koli drugo spletno mesto v lasti ali upravljanju Karman (»Spletna mesta«) in vse storitve, ki jih ponuja Karman prek katerega koli takega spletnega mesta (»Storitve«), zato ga pozorno preberite. Datum začetka veljavnosti te pogodbe je 9. marec 2020.

Z DOSTOPOM ALI UPORABA Kdor koli od spletnih mest ali katerega koli dela storitev, se strinjate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da ste zavezani s tem sporazumom, ki vsebuje sporazum o arbitraži in odpoved pravicam iz razreda. Če se ne strinjate, da ste tako vezani, NE dostopajte do nobenega spletnega mesta in ne uporabljajte nobenih storitev.

Ta pogodba dopolnjuje, vendar ne zamenjuje nobenih pogojev, ki urejajo vašo uporabo katerega koli od spletnih mest ali storitev od datuma začetka veljavnosti; pod pogojem, da če bo prišlo do nasprotja med tem sporazumom in takimi pogoji, bo ta sporazum imel nadzor.

Za nekatere storitve veljajo dodatni pogoji, ki so predstavljeni, ko uporabljate ali ustvarite račun za uporabo teh storitev. Če pride do spora med temi pogoji in dodatnimi pogoji za določeno storitev, bodo dodatni pogoji vplivali na to storitev. Ne uporabljajte nobenih storitev, za katere veljajo dodatni pogoji, razen če se strinjate s pogoji te pogodbe in temi dodatnimi pogoji.

Uporaba spletna mesta in storitve.

Podelitev pravic. Ob upoštevanju določb in pogojev te pogodbe vam Karman podeljuje omejeno, neizključno pravico do uporabe spletnih mest in storitev ter vse vsebine in materialov, ki so vam na voljo v zvezi z uporabo spletnih mest ali Storitve, samo v informativne namene, ob upoštevanju nadaljnjih omejitev, določenih v tej pogodbi, vseh dodatnih pogojev, ki veljajo za določeno storitev, ali kakršnih koli navodil za uporabo, ki jih lahko Karman občasno zagotovi.

Računi in dostop. Če želite uporabljati določene storitve, morate ustvariti račun dostopen prek uporabniškega imena in gesla. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega gesla in za vso uporabo vašega uporabniškega imena in gesla, vključno brez omejitev z vsako uporabo s strani nepooblaščenih tretjih oseb. Zaposleni v podjetju Karman nikoli ne bodo zahtevali vašega gesla. Če vas vprašajo za geslo ali če menite, da je morda kdo dobil vaše geslo, se obrnite na Karman. Odgovorni ste za kakršen koli dostop do interneta, strojno opremo ali programsko opremo, ki so potrebni ali ustrezni za lažjo uporabo ali dostop do spletnih mest ali storitev.

Prekinitev. Dostop lahko ustavite ali uporabo spletna mesta ali storitve kadar koli. Karman lahko v celoti ali delno prekine vaš dostop do spletnih mest ali storitev, če utemeljeno meni, da ste kršili določena določila in pogoje te pogodbe. Po prekinitvi ne boste smeli dostopati do spletnih mest ali uporabljati storitev. Če je vaš dostop do spletnih mest ali storitev prekinjen, lahko Karman uporabi vse, kar meni, da je potrebno, da prepreči nepooblaščen dostop do spletnih mest ali storitev, vključno, vendar ne omejeno na, tehnološke ovire, preslikavo IP in neposreden stik z vašim internetom. ponudnik storitev. Ta pogodba bo veljala za nedoločen čas, razen če in dokler se Karman ne odloči za njeno prekinitev, ne glede na to, ali kateri koli odprt račun prekinete vi ali Karman ali če še naprej uporabljate ali imate še naprej pravico do uporabe spletnih mest ali storitev.

Pravice intelektualne lastnine. Uporaba spletna mesta ali storitve vam ne dajejo v lastništvo ali pravice do kakršnega koli materiala ali vsebine, ki vam jih lahko posredujejo v zvezi z vašo uporabo spletnih mest ali storitev, ki so vse v lasti podjetja Karman, njegovih dajalcev licence ali drugih entitete in je zaščitena z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Ne smete uporabljati, prikazovati, izvajati, kopirati, razmnoževati, predstavljati, prilagajati, ustvarjati izpeljanih del iz, distribuirati, prenašati, podlicencirati ali kako drugače krožiti ali na kakršen koli način dati na voljo kakršnega koli materiala ali vsebine, ki so vam na voljo v zvezi z vašo uporabo spletnih mest ali storitev brez izrecnega dovoljenja lastnika, razen kot je izrecno določeno v tej pogodbi ali kakršnih koli dodatnih pogojih, ki veljajo za določeno storitev. Uporaba spletna mesta ali storitve vam ne dajejo nobenih pravic za uporabo kakršnih koli blagovnih znamk, blagovnih znamk storitev, trgovskih oblačil, trgovskih imen ali podobnega, ki se uporabljajo v povezavi s spletnimi mesti ali storitvami, brez izrecnega dovoljenja lastnika na invalidski voziček izdelkov.

Vaše povratne informacije. Če podjetju Karman posredujete ideje, predloge ali karkoli drugega o spletnih mestih ali storitvah (na primer o načinih za izboljšanje katere koli storitve), se strinjate, da lahko Karman iz kakršnega koli razloga uporabi te povratne informacije brez plačila ali drugega nadomestila za vedno in po vsem svetu. Karmanu ne pošiljajte povratnih informacij, v katerih ne želite podeliti takšnih pravic.

Spletna mesta in vsebina tretjih oseb. Karman lahko zagotovi dostop do spletnih mest tretjih oseb, gradiva ali drugih informacij tretjih oseb. Za vašo uporabo teh spletnih mest, materialov ali drugih podatkov tretjih oseb veljajo pogoji, s katerimi se strinjate vi in ​​tretja oseba. Karman lahko pri zagotavljanju storitev uporablja materiale tretjih oseb ali druge podatke tretjih oseb. Strinjate se, da Karman ne odgovarja za materiale ali druge podatke tretjih oseb, ne glede na to, ali do teh materialov dostopate neposredno ali jih Karman uporablja pri zagotavljanju storitev, vključno s tem, ali so podatki točni ali so podatki primerni za vašo uporabo ali uporabo v zvezi s storitvami. Strinjate se, da Karman ni odgovoren za to, ali so podatki tretjih oseb, do katerih dostopate, na voljo za vašo uporabo, za delovanje ali delovanje katerega koli spletnega mesta tretjih oseb, za vse izdelke ali storitve, ki jih oglašuje ali prodaja tretja oseba (vključno na ali prek spletno mesto tretje osebe) ali za kakršno koli dejanje ali neukrepanje katere koli tretje osebe.

Prepovedano ravnanje. Pri uporabi spletnih mest ali storitev lahko uporabljate spletna mesta ali storitve ter vse materiale ali vsebine, ki so vam na voljo v zvezi z vašo uporabo spletnih mest ali storitev, le kot je izrecno dovoljeno s to pogodbo ali drugimi ustreznimi pogoji določeni storitvi in ​​brez omejitve zgoraj navedenega v nobenem primeru pri uporabi spletnih mest ali storitev ali kakršnega koli materiala ali vsebine, ki so vam na voljo v zvezi z uporabo spletnih mest ali storitev: (i ) kršiti, kršiti ali prestopiti katero koli pravico katere koli stranke; (ii) motijo ​​ali motijo ​​varnost, preverjanje pristnosti uporabnika, zagotavljanje ali uporabo spletnih mest ali storitev; (iii) posegati ali poškodovati spletna mesta ali storitve; (iv) lažno predstavljati drugo osebo ali subjekt, napačno predstavljati svojo pripadnost osebi ali subjektu (vključno s Karmanom) ali uporabiti lažno identiteto; (v) poskušali pridobiti nepooblaščen dostop do spletnih mest ali storitev; (vi) neposredno ali posredno sodelujejo pri prenosu »neželene pošte«, verižnih pisem, neželene pošte ali katere koli druge vrste nenaročenega pridobivanja; (vii) zbirati, ročno ali z avtomatskim postopkom, podatke o drugih uporabnikih brez njihovega izrecnega soglasja ali druge podatke v zvezi s spletnimi mesti ali storitvami; (viii) družbi Karman predložiti lažne ali zavajajoče podatke; (ix) krši kateri koli zakon, pravilo ali uredbo; (x) opravljati kakršno koli dejavnost, ki ovira zmožnost katere koli tretje osebe, da uporablja ali uživa na spletnih mestih ali storitvah; (xi) okvirne dele spletnih mest na drugem spletnem mestu; ali (xii) pomagati tretjim osebam pri opravljanju katere koli dejavnosti, ki je prepovedana s to pogodbo.

Spremembe. Karman lahko kadar koli spremeni ali ukine katero koli spletno mesto ali storitve, ne da bi bil odgovoren za vas ali katero koli tretjo osebo. Karman lahko kadar koli spremeni to pogodbo. Obvestilo o spremembah te pogodbe bo na voljo prek spletnih mest ali storitev. Spremembe bodo začele veljati štirinajst dni po objavi, razen če je v obvestilu o spremembi določen drugačen datum veljavnosti ali če veljavna zakonodaja zahteva prejšnjo uporabo. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji za spletno mesto ali storitev, morate prenehati uporabljati to spletno mesto ali storitev.

Pravilnik o zasebnosti. Strinjate se, da Karmanova politika zasebnosti ureja pogoje, pod katerimi lahko Karman zbira, uporablja in deli vaše podatke.

Kršitev pravic. Karman spoštuje vaše pravice. Če menite, da katera koli tretja oseba krši vaše pravice ali si zlorablja vaše zaupne podatke z uporabo ali dostopom do spletnih mest ali storitev te tretje osebe, se obrnite na nas.

IZJAVE, IZKLJUČITVE, OMEJITVE IN ODŠKODNINE.

ZAVRNITEV GARANCIJ. KARMAN NAMESTI IN STORITVE NA OSNOVI »KAKŠNA JE« IN »NA VOLJO«. KARMAN NE ZASTOPA IN NE JAMČI, DA MESTA, STORITVE, NJIHOVA UPORABA, KAKRŠNE PODATKI, POSLOVANI V ZVEZI S MESTAMI ALI STORITVAMI: (I) BODO NEPREKIDNI ALI VARNI, (II) BREZ NAPAKOV, NAPAK (III) BO ZADOVOLJILO VAŠE ZAHTEVE ALI (IV) BO DELOVALO V KONFIGURACIJI ALI Z DRUGIMI STROJI ALI PROGRAMSKO OPREMO, KI JIH UPORABLJATE. KARMAN NE DAJE JAMSTEV, DRUGIH TEGA, KI SO IZJAVNO IZPISNI V TEM SPORAZUMU, S tem SE ODGOVORA OD VSAKIH IN VSIH PODPISANIH JAMSTEV, VKLJUČNO BREZ OMEJITEV, GARANCIJ PRIMERNOSTI ZA PREBERI PAPIR, PAPRIPON, Karman NE jamči, v zvezi s katero TRETJIH OSEB gradivo, informacije, blago ali storitve, če so prejeta ali dostopna prek kakršne koli povezave s strani ali v povezavi z MEST ALI STORITEV, KI JIH Karman uporabljajo za zagotavljanje storitev ali drugače. DOLOČENI DRŽAVNI ZAKONI NE DOPUŠČAJO OMEJITEV VKLJUČENIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENIH ŠKODOV. KOT TAKE, VSE ALI VSE ZGORNJE ODGOVORNOSTI, IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MOŽDA NE VELJAJO ZA VAS, MORDA IMATE DODATNE PRAVICE.

IZKLJUČITEV ŠKODE. Karman ne bodo odgovorni vam ali tretji osebi za KOLI POSLEDIČNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, KAZENSKO ALI POSEBNO ŠKODO (VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, ŠKODO V ZVEZI Z izgubljeni zaslužek, podatke ali izgube dobrega imena), ki nastajajo v zvezi z ali je povezan Z UPORABO MESTA ALI STORITEV, NE glede na vzrok za ukrepanje, na katerem temeljijo, tudi če je svetoval o možnosti takšnih škod.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. AGREGATIVNA ODGOVORNOST KARMANA V nobenem primeru ne bo nastala iz, povezanih s tem sporazumom ali v povezavi s tem sporazumom, strani ali storitev, ki presegajo znesek, plačan za storitve.

PRAVICE DRŽAVNEGA PRAVA. DOLOČENI DRŽAVNI ZAKONI NE DOPUŠČAJO OMEJITEV VKLJUČENIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENIH ŠKODOV. KOT TAKE, VSE ALI VSE ZGORNJE ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI, IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MOŽDA NE UPORABLJAJO ZA VAS, MOŽDA IMATE DODATNE PRAVICE. ČE MORAJO OMEJITI ALI SPREMENITI Z VELJAVNIM ZAKONOM, SE UPORABLJAJO PREPOVEDANI ODGOVORI, IZKLJUČITVE IN OMEJITVE, ČE NEKATERO SREDSTVO NE OSEBI NAMEN.

Odškodnina Strinjate se, da boste Karman in njene zaposlene, predstavnike, zastopnike, podružnice, starše, direktorje podružnic, uradnike, člane, menedžerje in delničarje (v nadaljnjem besedilu "odškodnine") odškodninirali, branili in jih obdržali (tudi brez omejitve, odvetniške honorarje in stroške), ki nastanejo v zvezi s katero koli tretjo osebo trdijo, zahteva ali tožba (»zahtevek«), vložena ali uveljavljena zoper katero koli od odškodovanih strank: (i) ki navaja dejstva ali okoliščine, ki bi predstavljale vašo kršitev katere koli določbe te pogodbe ali (ii) ki izhajajo iz, so povezane z ali povezanih z vašo uporabo storitev. Če ste v skladu s to določbo dolžni zagotoviti odškodnino, lahko Karman po lastni in absolutni presoji nadzoruje razpolaganje s kakršnimi koli zahtevek na lastne stroške in stroške. Brez omejevanja zgoraj navedenega ne smete poravnati, narediti kompromisa ali na kakršen koli drug način razpolagati z njimi zahtevek brez privolitve Karmana.

Spori.

Pravo. Ta sporazum urejajo, razlagajo in uporabljajo v vseh pogledih zakoni zvezne države Kalifornije, ne glede na določbe, ki urejajo kolizije prava.

Neuradno reševanje. Če imate kakršen koli spor z nami ali s katero koli povezano tretjo osebo, ki izhaja iz, je povezan ali povezan s spletnimi mesti ali storitvami, se strinjate, da nas kontaktirate; navedite kratek, pisni opis spora in svoje kontaktne podatke (vključno z vašim uporabniškim imenom, če se vaš spor nanaša na račun); in dajte Karmanu 30 dni, da v vašem primeru razreši spor. Če Karman ne reši spora s pogajanji v dobri veri v okviru tega neuradnega postopka, lahko spor nadaljujete v skladu s spodnjim arbitražnim sporazumom.

Arbitražni sporazum. Kakršne koli Karmanove trditve ali vaše trditve, ki niso rešene z neuradnim postopkom reševanja, ki izhajajo iz, so v zvezi s to pogodbo ali so povezane s to pogodbo, je treba uveljaviti posamično v zavezujoči arbitraži, ki jo vodi ameriško arbitražno združenje ("AAA") v v skladu s svojimi pravili komercialne arbitraže in dodatnimi postopki za spore, povezane s potrošniki. Ta pogodba in vsi njeni deli dokazujejo transakcijo, ki vključuje meddržavno trgovino, in Zvezni zakon o arbitraži (9 USC §1, et. Seq.) Se bo uporabljal v vseh primerih in urejal razlago in izvrševanje arbitražnih pravil in arbitražnih postopkov. Odločitev o odločitvi, ki jo je izdal arbiter, se lahko vloži na katerem koli pristojnem sodišču. Poleg zgoraj navedenih pogojev in ne glede na zgoraj navedene pogoje bo za vaše spore veljalo naslednje: (1) razsodnik in ne katero koli zvezno, državno ali lokalno sodišče ali agencija bo imel izključno pristojnost za reševanje vseh sporov v zvezi z razlago, veljavnost, izvršljivost ali oblikovanje te pogodbe, vključno, vendar ne omejeno na vse trdijo da so vsi ali kateri koli del te pogodbe nični ali razveljavljeni; (2) razsodnik ne bo pooblaščen za izvedbo kakršne koli razredne ali kolektivne arbitraže, niti za združevanje ali utrjevanje zahtevkov posameznikov ali za njih; in (3) se s tem nepreklicno odpovedujete pravicam do sodnega postopka (razen sodišča za majhne zahtevke, kot je navedeno spodaj) ali do zastopanja, zasebnega generalnega pravobranilca ali v kateri koli drugi zastopniški vlogi ali do sodelovanja kot član razreda tožnikov v vseh tožbah, arbitražah ali drugih postopkih proti nam ali povezanim tretjim osebam, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani s to pogodbo. Pri tem arbitražnem sporazumu obstajajo le tri izjeme: (1) če Karman utemeljeno meni, da ste na kakršen koli način kršili ali grozili s kršitvijo pravic intelektualne lastnine, povezane s katerim koli spletnim mestom ali storitvijo, lahko Karman zahteva sodno odredbo ali drugo ustrezno olajšavo v katero koli pristojno sodišče; (2) za nekatere storitve veljajo različne določbe o reševanju sporov, ki so določene v pogojih, ki veljajo za te storitve; ali (3) vsak spor, ki izhaja iz, je povezan s to pogodbo ali je z njo povezan, se lahko po izbiri tožeče stranke reši na sodišču za majhne zahtevke v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, pod pogojem, da so vsi zahtevki vseh strank v sporu so v pristojnosti sodišča za male sporne zadeve.

Prizorišče. V primeru, da katera koli vprašanja v zvezi s to pogodbo ali vašo uporabo spletnih mest ali storitev niso predmet arbitraže, kot je določeno v tej pogodbi, ali v zvezi s sprejetjem kakršne koli sodbe o arbitražni odločbi v zvezi s to pogodbo, ste s tem izrecno privolite v izključno pristojnost in mesto na sodiščih v Los Angelesu v Kaliforniji.

Omejitve. Uveljaviti morate vse zahtevke, povezane z vašo uporabo spletnih mest, storitev ali po tej pogodbi, če sploh, v pisni obliki v enem (1) letu od datuma trdijo se je prvič pojavil ali kaj podobnega trdijo se ti za vedno odrečeš. Vsak trdijo bo odločeno posamično in se strinjate, da svojega ne boste združili trdijo s trdijo katere koli tretje osebe.

Višja sila. Karman ne bo odgovoren za neizpolnjevanje obveznosti v skladu s to pogodbo zaradi katerega koli dogodka, na katerega nima razumnega nadzora.

Mednarodni dostop. Spletna mesta in storitve so na voljo iz Združenih držav Amerike. Zakoni drugih držav se lahko razlikujejo glede dostopa in uporabe spletnih mest ali storitev. Karman ne jamči, ali so spletna mesta, storitve ali vaš dostop ali uporaba spletnih mest ali storitev v skladu z veljavno zakonodajo, pravili ali predpisi ali katero koli drugo državo razen Združenih držav Amerike. Če uporabljate ali dostopate do spletnih mest ali storitev zunaj Združenih držav Amerike, ste odgovorni, da zagotovite, da je vaša uporaba v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi ter brez omejevanja splošnosti vaših obveznosti iz oddelka 4.5. s tem sporazumom se strinjate, da boste odškodnino, obrambo in zaščito za škodljive osebe zavarovali pred vsemi zahtevek vloženi ali uveljavljani proti kateri koli odškodninskih strank, ki izhajajo iz vaše uporabe ali dostopa do katerega koli od spletnih mest ali storitev zunaj Združenih držav Amerike.

O teh pogojih. Ta pogodba nadomešča vse predhodne in sočasne dogovore in dogovore med vami in Karmanom v zvezi s spletnimi mesti ali storitvami, razen vseh dodatnih pogojev, ki veljajo za določeno storitev. Morda ne prenos vaše pravice ali obveznosti po tej pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja družbe Karman. Karman lahko to stori v celoti ali delno. Ta pogodba bo zavezujoča za naslednike in dovoljene dodelitve vas in Karman. Ta pogodba ne ustvarja nobenih pravic tretjih oseb. Neuspeh ali zamuda pri uveljavljanju katere koli pravice, pooblastila ali privilegija po tej pogodbi ne bo odpovedala njenim pravicam do uveljavljanja te pravice, pooblastila ali privilegija v prihodnosti, prav tako pa nobeno posamezno ali delno uveljavljanje katere koli pravice, pooblastila ali privilegija ne izključuje drugo ali nadaljnje uveljavljanje te pravice, pooblastila ali privilegija ali uveljavljanje katere koli druge pravice, pooblastila ali privilegija po tej pogodbi. Vi in Karman ste neodvisni izvajalci in nobena agencija, partnerstvo, skupno podjetje, razmerje med zaposlenim in delodajalcem ni predvideno ali ustvarjeno s to pogodbo. Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe te pogodbe ne bo vplivala na veljavnost ali izvršljivost katere koli druge določbe te pogodbe, ki bo ostala v celoti v veljavi.

Interpretacija. Besede, kot so "tukaj", "v nadaljevanju", "tukaj" in "v nadaljevanju", se nanašajo na to pogodbo kot celoto in ne le na oddelek, odstavek ali klavzulo, v kateri se te besede pojavljajo, razen če kontekst zahteva drugače. Vse opredelitve, navedene v tem dokumentu, se bodo štele za uporabne, ne glede na to, ali se opredeljene besede uporabljajo v ednini ali množini. Ednina vključuje množino, vsaka sklicevanja na moški, ženski in srednji rod pa vključujejo in se nanašajo tudi na druge, razen če kontekst zahteva drugače. Šteje se, da besedam "vključi", "vključuje" in "vključno" sledijo "brez omejitev" ali besede podobnega pomena. Razen kadar kontekst zahteva drugače, se beseda "ali" uporablja v vključujočem pomenu (in/ali).

Stiki. Če navedete svoj e -poštni naslov, se strinjate, da vam lahko Karman pošlje e -poštna sporočila v zvezi s spletnimi mesti ali storitvami in katerim koli računom, ki ga imate. Če ne želite prejemati splošnih tržnih e -poštnih sporočil, se lahko odjavite tako, da sledite navodilom v sporočilih. Karman vam lahko pošlje vsa pravna obvestila po e -pošti, obvestilo s sporočilom na vaš račun ali običajno pošto. Če želite Karmanu poslati pravno obvestilo, to storite s pismom, ki je deponirano na pošto Združenih držav, zahtevano vračilo, predplačilo poštnine in naslovljeno na naslednji način: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, Mesto industrije, CA 91748.